Thông tin chi tiết:
Phan Thanh Tú
Phó hiệu trưởng Phan Thanh Tú
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Mạng xã hội