Thông tin chi tiết:
Phan Thanh Tú
Phó hiệu trưởng Phan Thanh Tú
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội