Thông tin chi tiết:
Bạch Sư Kim Duyên
Phó bí thư chi đoàn, TPT Bạch Sư Kim Duyên
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội