Thông tin chi tiết:
Bạch Sư Kim Duyên
Phó bí thư chi đoàn, TPT Bạch Sư Kim Duyên
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Mạng xã hội