Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tấn Duy
Bí thư Chi đoàn, VTM Nguyễn Tấn Duy
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội