Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tấn Duy
Bí thư Chi đoàn, VTM Nguyễn Tấn Duy
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Mạng xã hội