Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Hải
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thành Hải
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Mạng xã hội