Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Hải
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thành Hải
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội