Thông tin chi tiết:
Phạm thị kim ánh
Ban đời sống Công đoàn Phạm thị kim ánh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội