Thông tin chi tiết:
Phạm thị kim ánh
Ban đời sống Công đoàn Phạm thị kim ánh
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội