Thông tin chi tiết:
Phan Hồ Tú Uyên
Phó chủ tịch Công đoàn Phan Hồ Tú Uyên
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội