Thông tin chi tiết:
Phan Hồ Tú Uyên
Phó chủ tịch Công đoàn Phan Hồ Tú Uyên
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội