Thông tin chi tiết:
Võ Sỹ Cương
Thanh tra nhân dân Võ Sỹ Cương
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Mạng xã hội