Thông tin chi tiết:
Lê Thị Lệ Dung
Phó hiệu trưởng Lê Thị Lệ Dung
Giới tính Nam
Trình độ Đại Học
Mạng xã hội